White Label – effekter för dig och dina kunder

För er skulle detta slags samarbete innebära:

  • Full flexibilitet – använd verktyget på precis det sätt som passar er
  • Separat databasstruktur
  • Er egen domän, exempelvis: app.ertnamn.se
  • Ert eget admingränssnitt
  • Verktyget designas med färg, form och logotyper efter era preferenser
  • Ni hanterar era egna kunder, användargrupper och användare via admingränssnittet


För era kunder skulle effekterna bli:

  • Allt på ett ställe – Alla era planerade eller genomförda möten & event, leverantörer, deltagarlistor, korrespondens med anläggningar, plan för genomförande. Allt som rör eventet finns samlat i verktyget.
  • Enklare att hitta och jämföra leverantörer – kunden uppger sina önskemål och förutsättningar i plattformen, varpå lämpliga leverantörer synliggörs. Därefter är det bara att välja.
  • Smidigare beslutsprocess – via plattformen är det mycket enkelt att dela beslutsunderlag med övriga beslutsfattare i den egna organisationen.