Bokningsagenternas digitala kollega

Föreställ er en flitig, välorganiserad och prestigelös kollega, som avlastar teamet och som med glädje tar sig an hela batteriet av arbetsuppgifter som uppstår i samband med möten, event eller konferenser. Föreställ er en kollega som varken klagar eller kräver mer betalt när arbetsuppgifterna äger rum på obekväma tider och som aldrig missar en enda detalj. Med sådan kompetens och arbetskapacitet vid sin sida ges era bokningsagenter möjlighet att fokusera på spets, istället för bredd. Snarare än att ringa runt till anläggningar, transport- eller aktivitetsbolag kan agenterna finnas där för kunderna – och vara behjälpliga där de gör störst nytta. Genom att ställa vår bokningsplattform till kundernas förfogande får era agenter en oslagbar kollega och era kunder bästa tänkbara hjälp. Event Logic-plattformen, som är ett väldigt lättmanövrerat gör-det-själv-verktyg, samlar allt som rör event, möten och konferenser på ett och samma ställe.


Kontakta oss

För affärsresebyråer – fördelar och förtjänster

I dag vill de flesta verksamheter vara så digitala som möjligt. Med Event Logic-plattformen som White Label ger ni era kunder optimala förutsättningar att lyckas med det. Genom att tillgängliggöra plattformen för era kunder kan 90 % av alla möten och konferenser hanteras utan en agents inblandning – direkt i verktyget som löser hela processen från planering till faktura. Och även i de situationer där personlig service bedöms vara rätt åtgärd är ni väl betjänta av verktyget. Genom att samla allt på ett ställe ger verktyget agenterna god kontroll över projektets alla delar. Både i förhållande till den majoritet av fallen som innebär att era kunder ordnar hela förfarandet själva och de situationer där era agenter med fördel kommer till undsättning bidrar verktyget till att spara såväl tid som pengar. Något som i förlängningen ger er goda möjligheter att hjälpa era kunder där det största värdet finns. Exempelvis där det finns merförsäljning eller där ordervärdet/intjäningen är som störst. Verktyget bidrar helt enkelt till ett skifte där ni går från att vara ordermottagare till proaktiv kundservice. Verktyget samlar dessutom all statistik på ett och samma ställe.

White Label - Hur fungerar det?

Event Logic-plattformen kan “brandas om” utifrån bilder, gränssnitt och logotyper och på så vis erbjudas som er produkt. Vi står för funktionaliteten, men från användarnas perspektiv kommer det vara 100% i ert varumärke och vårt kommer inte synas någonstans. Skillnaden blir, kort och gott, att de får effektivare och bättre hjälp av er, via de funktioner Event Logic-plattformen bidrar med. Era kunder kan planera, upphandla, jämföra offerter och bjuda in deltagare.